PORTA POTTI

שרותים לממ"ד יכולים להיות מאוד חשובים בעת חרום

PortaPotti
  • חלק עליון המשלב אסלה עם מיכל שטיפה במים נקיים, בעל מושב עם מכסה הניתנים להסרה, ומשאבה ידנית לשטיפת האסלה אחרי השימוש.
  • חלק תחתון המהווה מיכל שופכין, אותו ניתן לרוקן באמצעות זרבובית ההרקה שלו.