תווי התקן / אישורים

המערכות עומדת בכל דרישות התקן הישראלי ודרישות פיקוד העורף וכן תקנים בין לאומיים